Nieuws

Er komt toch geen minimumuurtarief voor zelfstandigen zoals het kabinet vorig jaar aankondigde. Zo'n maatregel is een te grote administratieve last, zorgt voor veel onduidelijkheid, heeft geen draagvlak en is niet uitvoerbaar en handhaafbaar voor de betrokken overheidsdiensten. Dat schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en...

De belastingheffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, is per 1 januari 2017 ingrijpend aangepast. Het forfaitaire stelsel in box 3 blijft nog wel enkele jaren gehandhaafd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd om de forfaitaire heffingspercentages van box 3 tijdig, ruim vóór het...

 Aanpassing tarief loon- en inkomstenbelasting Het tarief in de inkomstenbelasting blijft vrijwel ongewijzigd, de bovengrens van de derde schijf – het startpunt voor de 52% heffing – wordt opgetrokken van € 67.072 naar € 68.508. Het tarief 2018 luidt als volgt: Tarief 2018 Belastbaar inkomen tarief tot AOW-leeftijd tarief boven AOW-leeftijd 1e schijf nihil tot...

De werkkostenregeling (de WKR) regelt hoe loonbelasting moet worden geheven over verstrekkingen, vergoedingen en terbeschikkingstellingen van werkgever aan werknemer. Als ervoor wordt gekozen bestanddelen aan te wijzen als eindheffingsloon, mogen hier onder de WKR zaken op in mindering worden gebracht: Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen 1,2% vrije ruimte De...