Wijziging huwelijkse gemeenschap van goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten wordt ingeperkt. Er is voorgesteld dat voorhuwelijks (ondernemings)vermogen in beginsel privévermogen is, tenzij de partners er uitdrukkelijk voor kiezen via huwelijkse voorwaarden dat dit vermogen tot de gemeenschap behoort.

Let op
Bij het huwen in gemeenschap van goederen zal alleen hetgeen beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd, standaard in de gemeenschap vallen. Het voorhuwelijkse vermogen, giften en erfenissen blijven privévermogen.