Waardeer activa af

Hebt u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld onin- bare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.