U moet nu over op de werkkostenregeling

Volgend jaar kunt u niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrek- kingen in de loonbelasting. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling? Houd dan rekening met enkele maanden voorbereidingstijd.

U dient niet alleen stil te staan bij de fiscale gevolgen van de werkkostenregeling maar ook bij de arbeidsrechtelijke impact die de werkkostenregeling heeft. Het is daarom aan te raden de arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden en zich onder meer af te vragen of de vergoedingen en verstrekkingen, die op dit moment worden gedaan, een verplichting opleveren jegens de werknemers om deze netto te (blijven) betalen. U moet er met uw werknemers uit zien te komen. U kunt namelijk de arbeidsvoorwaarden niet zonder meer eenzijdig wijzigen, ongeacht of er een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst c.q. CAO is opgenomen.

Let op
Indien uw werknemer een wijziging niet accepteert, zal de wijziging enkel en alleen stand kunnen houden indien u aan kunt tonen dat u een zwaarwichtig belang had bij wijziging en (in overleg) een redelijk voorstel aan de werknemer(s) heeft gedaan.