Pensioengevend salaris afgetopt

Bent u als werkgever voorbereid op de pensioenwijzigingen per 1 januari 2015? U kunt zich alvast beraden over de aanpassing van uw bestaande pensioenregeling en over de vereiste reparatie- en/of (eventuele) compensatiemaatregelen.
Zo kan straks over het salaris boven € 100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen worden opgebouwd. Dit maximale pensioengevend salaris wordt jaarlijks geïndexeerd. Er komt een mogelijkheid voor werknemers om vrijwillig te sparen uit het nettosalaris boven de € 100.000. De in te leggen premies worden onttrokken uit het nettosalaris en zijn dus niet af- trekbaar. Het gespaarde saldo is niet belast in box 3, maar mag alleen in de vorm van een lijfrente (periodieke uitkeringen) worden opgenomen.