Maak gebruik van de Subsidieregeling Praktijkleren

De afdrachtvermindering onderwijs is vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Zo- als de naam al aangeeft is de nieuwe regeling een subsidie en geen tegemoetkoming in de loonbelasting. Heeft u al een beroep gedaan op deze subsidie? Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 2.700 per studiejaar per leerlingaanvraag.

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan. Zo moet uw onderneming zijn aangemerkt als een erkend leerbedrijf. Ook worden er eisen gesteld aan de overeenkomst tussen leerling, opleidingsinstelling en de werkgever en de daadwerkelijk aan de student geboden begeleiding.

Let op
In tegenstelling tot de eerdere maandelijkse afdrachtvermindering wordt de subsidie nu pas na afloop van het studiejaar verleend.