Let op uitkeringstest bij een dividenduitkering

Indien er een (interim-)dividenduitkering, terugbetaling op aandelen gestort kapitaal en of inkoop van eigen aandelen anders dan om niet plaatsvindt, dan moet er een uitkeringstest worden gedaan. Het is wenselijk dat u deze test uitvoert, voordat u overgaat tot uitkering. Uit de test blijkt of de vennootschap ook na de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen.