Leen geld aan uw BV

Zit uw BV in financiële nood? In dat geval kunt u als DGA geld lenen aan uw BV. De rente die u ontvangt van uw BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling in box 1. Dit betekent dat u de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12 % kunt toepassen.

Let op
De lening aan de BV dient onder zakelijke voorwaarden plaats te vinden. Denk aan rente, aflossing en zekerheid. Zorg dus voor een overeenkomst van geldlening en terugbetalingsverplichting. Ook dient de rente zakelijk te zijn. Voor de toetsing van de zakelijkheid dient u uzelf de volgende vraag te stellen: is een onafhankelijke derde bereid onder dezelfde omstandigheden een dergelijk debiteurenrisico te willen lopen?