Kijk uit voor versnelde invordering toeslagschulden

Evenals bij belastingschulden kunt u per 1 januari 2015 geconfronteerd worden met versnelde invordering van toeslagschulden. Versnelde invordering houdt in dat de belastingdienst direct na het nemen van een beschikking tot terugvordering van een toeslagschuld (en bijbehorende rente en mogelijke boetes) executoriale maatregelen mag nemen. Betaal uw toeslagschulden daarom op tijd.