Kies voor gunstige peildatum WOZ-waarde geërfde woning

Heeft u een woning geërfd? Dan dient u voor de erfbelasting uit te gaan van de WOZ-waarde van deze woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum. U kunt als erfgenaam echter kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van overlijden. Keuze voor de juiste WOZ-waarde kan fiscaal voordelig zijn.