Nieuws

Het RDA-percentage blijft naar verwachting 60%. De extra aftrekpost levert u als IB- ondernemer maximaal 26,83% netto op. In de vennootschapsbelasting levert de RDA maximaal 15% netto op....

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel....

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). ...