Belastingrente ook voor de dividendbelasting

Per 1 januari 2015 gaat de belastingrenteregeling ook gelden voor de dividendbelasting. Dit houdt in dat u over naheffingsaanslagen dividendbelasting belastingrente bent verschuldigd . Daartegenover staat dat u over teruggaafbeschikkingen rente zal ontvangen. Het percentage wordt gelijkgesteld aan dat van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met dien verstande dat het percentage ten minste 4% bedraagt.